放課後授業コース

Đây là “lớp học sau giờ học” dành cho người nước ngoài sống ở Nhật Bản. Đối tượng được hướng tới là trẻ em đang học tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.Trường chúng tôi hỗ trợ việc học thêm tiếng Nhật mỗi ngày một giờ kể từ khi kết thúc giờ học tại trường , nội dung giờ học phù hợp với từng độ tuổi .

[Nội dung ]

Tối đa 3 học sinh xẽ có 1 giáo viên phụ trách

  Học từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ )

  Giờ học 16:30~17:30 (60 phút )

  Học phí :1500 yên /60 phút