HỌC PHÍ GIỚI THIỆU KHÓA HỌC 

Khóa học dành cho du học sinh được chia thành các lớp học buổi sáng (9 giờ sáng-12 giờ 30 phút) và lớp học buổi chiều (1 giờ chiều-4 giờ 30 chiều).

Khóa học sau giờ học là khóa học dành cho nhóm nhỏ (tối đa 3-5 người) bắt đầu lúc 4:30.
Giá: 20 lần / 30.000 yên (1 lần 1.500 yên) Thời gian: 16: 30-17: 30

放課後授業コースは、4時半から開講している少人数制(最大3~5名)のコースです。
料金:20回/30,000円(1回 1,500円) 時間:16:30~17:30

放課後授業コースは、4時半から開講している少人数制(最大3~5名)のコースです。
料金:20回/30,000円(1回 1,500円) 時間:16:30~17:30

オンラインコース

放課後授業コースは、4時半から開講している少人数制(最大3~5名)のコースです。
料金:20回/30,000円(1回 1,500円) 時間:16:30~17:30