Hiệu Trưởng

OOMORI TEKESHI

 

 Đất nước Nhật Bản những năm gần đây được biết đến là một đất nước phát triển rực rỡ về lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật. Nổi bật trên diễn đàn quốc tế, sôi nổi trong hoạt động giao lưu với các nước trên thế giới. Chính vì vậy mà số lượng người nước ngoài ,nhà kinh doanh, du học sinh sang Nhật ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, vấn đề trước hết mà chúng ta phải vượt qua là rào cản về ngôn ngữ. Vấn đề này, đối với đất nước Nhật Bản vốn được thế giới coi là một đất nước cô lập trong các chính sách về kinh tế cũng như đối với người nước ngoài sang Nhật học hỏi về văn hóa là một vấn đề vô cùng quan trọng.

Học viện quốc tế Asahi đang nỗ lực hết mình trong đào tạo tiếng Nhật  cũng như tạo ra môi trường giao lưu văn hóa quốc tế cho người nước ngoài sang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật.

 Trường chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa lấy mục tiêu giúp học viên nắm được tính chính xác trong ngôn ngữ ứng dụng, cũng như hiểu được ý nghĩa xác thực nhất của ngôn ngữ làm phương châm chính trong hoạt động giảng dạy. Ngôn ngữ chính là chìa khóa, là cầu nối gắn kết con người với con người, quốc gia với quốc gia cũng như các nền văn hóa với nhau.

Lịch sử

Tháng 10 năm 1973 Thành lập học viện tiếng Anh tại Harajuku Tokyo

Tháng 4 năm 1981 Thành lập thêm khoa tiếng Nhật

Tháng 11 năm 1983 Thành lập Học viện Williams (cty cổ phần)

Tháng 12 năm 1984  Đổi tên thành Học viện Asahi (cty cổ phần)

Tháng 12 năm 1986 Trở thành thành viên của hiệp hội thúc đẩy giáo dục ngôn ngữ Nhật Bản

Tháng 1 năm 1987 Được bộ tư pháp công nhận là trường được đăng ký cho phép lưu trú (visa thị thực tại Nhật)

Tháng 3 năm 1989 Thành lập trường tiếng cơ sở Kashiwa tại Akehara, Kashiwa-shi, Chiba

Tháng 3 năm 1996 Đóng cửa trường Harajuku tại Tokyo, chuyển cơ sở chính về trường tại Kashiwa

Tháng 4 năm 2001 Mở văn phòng tại Akehara-Kashiwa

Tháng 4 năm 2006 Chuyển cơ sở chính từ Asahicho về Akehara(cơ sở hiện tại)